UPPHANDLING VAROR/ MATERIAL OCH TEKNISK UTRUSTNING

Vi erbjuder upphandlingar inom områdena varor, underhållsprodukter, mat, kontorsmaterial, möbler, inventarier, emballage, kemikalier, smörjmedel, bränslen till handeln och industrin. Tekniska industri detaljer samt övriga material inom i stort sett alla branscher.

SKAPA UPPHANDLING SÖK UPPHANDLING
ÅTERBETALNING UPPHANDLINGAR SKAPA ANBUDSBEVAKNING
UTGÅENDE UPPHANDLINGAR
.
Rubrik / Ort Sista anbudsdag
   
Upphandling Textilier och tillhörande varor - Lek- och hobbymaterial samt cyklar och barnvagnar2016-12-07
Skåne
Upphandling Textilier och tillhörande varor - Lek- och hobbymaterial samt cyklar och barnvagnar.2016-12-07
Skåne
Upphandling Mobiltelefoner - Smartphones, surfplattor och tillbehör.2016-12-07
Östergötland
Upphandling Kaffe - Livsmedel för fika.2016-12-07
Gävleborg
Upphandling Säkerhetsmateriel - Mobila larmenheter2016-12-07
Stockholm
Upphandling Nöd- och säkerhetsutrustning - Mobila larmenheter2016-12-07
Stockholm
Upphandling Transformatorer - Leverans av 145 kV apparater.2016-12-12
Västra Götaland
Upphandling Transformatorer - Mättransformatorer samt därtill hörande produkter och tjänster.2016-12-12
Stockholm
Upphandling Produktionsplattformar till havs - NDS V-308 Pråmar2016-12-12
Stockholm
Upphandling Film- och videotjänster - Filmproduktion.2016-12-12
Västernorrland
Upphandling Flytande borrplattformar - NDS V-308 Pråmar.2016-12-12
Stockholm
Upphandling Köksutrustning - Storköksutrustning2016-12-13
Kalmar
Upphandling Livsmedel, drycker, tobak o d - Livsmedel oberett kött.2016-12-13
Västra Götaland
Upphandling Dykutrustning - Lätt dykutrustning.2016-12-13
Blekinge
Upphandling Kött - Färskt kött Stora/Medelstora enheter.2016-12-14
Skåne
Upphandling Dräneringsutrustning - Tät och dräneringsskikt Hogenäs avfallsanläggning i Sotenäs.2016-12-15
Västra Götaland
Upphandling Grus, sand, krossad sten och ballast - Grus-, makadam och jordmaterial2016-12-15
Halland
Upphandling Toalettpapper, näsdukar, handdukar och servetter - Mjukpapper2016-12-16
Blekinge
Upphandling Järnhandelsartiklar - TI 2016- 1004 Järnhandelsvaror Katrineholm, Vingåker.2016-12-16
Stockholm
Upphandling Skyltning - Ramavtal invändig skyltning Skatteverket2016-12-19
Stockholm
Upphandling Utrustning för ljudåtergivning - Service av möteslokalers tekniska utrustning inkl. hörslingor2016-12-19
Halland
Upphandling Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering - Köks- och serveringsutrustning.2016-12-19
Blekinge
Upphandling Leksaker - Lek- och hobbymateriel.2016-12-19
Västra Götaland
Upphandling Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler - Kontorsmaskiner ? Flerfunktionsmaskiner.2016-12-19
Halland
Upphandling Akvarier - Akvarieleasing.2016-12-19
Stockholm
Upphandling Livsmedel, drycker, tobak o d - Livsmedel.2016-12-19
Västra Götaland
Upphandling Dryckesautomater - TI 2016-1155 Kaffeautomater.2016-12-20
Stockholm
Upphandling Matbehållare - Matportionsformar och Förslutningsmaskiner.2016-12-21
Örebro
Upphandling Kontorsmateriel - Förbrukningsmaterial kontor, skola m.m.2016-12-21
Halland
Upphandling Beredda smörjmedel - Upphandling av smörjmedel, hydrauloljor och analyser.2016-12-21
Blekinge
   
Copyright © 1998 - 2016 Apoolen I Sverige AB | Vi finns på Facebook